چین CAS 12382-30-8 Femo65% پودر فرومولیبدن برای مواد جوشکاری

CAS 12382-30-8 Femo65% پودر فرومولیبدن برای مواد جوشکاری

خلق و خوی: O - H112،H14،H18،O،H26
مقطع تحصیلی: سری 3000، آلیاژی، سری 1.2.3.5.6.7، 1000 3000 5000 سری 6000، 3*** 5*** 6*** 7*** 8***
آلیاژی یا نه: آلیاژی است، غیر آلیاژی است
چین FeMo 70 فرومولیبدن آلیاژ ذوب فرومولیبدن

FeMo 70 فرومولیبدن آلیاژ ذوب فرومولیبدن

نام: فرومولیبدن
خلوص: 60% 65% 70%
رنگ: خاکستری نقره ای
چین مواد ساخت فولاد فرومولیبدن Femo60 Ferro Moly

مواد ساخت فولاد فرومولیبدن Femo60 Ferro Moly

خلق و خوی: O - H112،H14،H18،O،H26
مقطع تحصیلی: سری 3000، آلیاژی، سری 1.2.3.5.6.7، 1000 3000 5000 سری 6000، 3*** 5*** 6*** 7*** 8***
آلیاژی یا نه: آلیاژی است، غیر آلیاژی است
چین مواد مصرفی جوشکاری فرومولیبدن فرومولیبدن Femo70% کم کربن

مواد مصرفی جوشکاری فرومولیبدن فرومولیبدن Femo70% کم کربن

خلق و خوی: O - H112،H14،H18،O،H26
مقطع تحصیلی: سری 3000، آلیاژی، سری 1.2.3.5.6.7، 1000 3000 5000 سری 6000، 3*** 5*** 6*** 7*** 8***
آلیاژی یا نه: آلیاژی است، غیر آلیاژی است
چین افزودنی های ساخت فولاد فرومولیبدنوم FeMo65% خاکستری نقره ای

افزودنی های ساخت فولاد فرومولیبدنوم FeMo65% خاکستری نقره ای

خلق و خوی: O - H112،H14،H18،O،H26
مقطع تحصیلی: سری 3000، آلیاژی، سری 1.2.3.5.6.7، 1000 3000 5000 سری 6000، 3*** 5*** 6*** 7*** 8***
آلیاژی یا نه: آلیاژی است، غیر آلیاژی است
چین Femo60% فرومولیبدن فرومولیبدن برای مواد جوش

Femo60% فرومولیبدن فرومولیبدن برای مواد جوش

خلق و خوی: O - H112،H14،H18،O،H26
مقطع تحصیلی: سری 3000، آلیاژی، سری 1.2.3.5.6.7، 1000 3000 5000 سری 6000، 3*** 5*** 6*** 7*** 8***
آلیاژی یا نه: آلیاژی است، غیر آلیاژی است
1